Valikoituja kirjoituksiani vuosilta 1991-95

Tällä sivulla julkaistut tekstit on alunperin julkaistu vuosina 1991-95, jolloin toimin samanaikaisesti myös Kansallinen radikaalipuolue (KRP) -nimisen pienpuolueen puheenjohtajana. Tähän arkistoon olen valikoinut vain tekstejä, jotka ovat edelleenkin jollakin tavalla relevantteja tai sitten vain muuten mielenkiintoisia nykypäivän näkökulmasta. Muutamat jälkeenpäin huomaamani kirjoitusvirheet olen korjannut ja kuvitukset poikkeavat alkuperäisestä, mutta muuten tekstit julkaistaan tässä sellaisessa muodossa kuin ne alunperinkin on julkaistu. Arkisto täydentyy alkuvuoden 2016 aikana. Myöhemmin toimittamani Näkopiiri-lehden tekstit löytyvät omalta arkistosivultaan.

1991

Pakolaispolitiikan toisinajattelijat pyritään vaientamaan | Uusi Suunta nro 2
Hannu Karpo, Kamal Lahlou ja Kari Suomalainen muukalaistajien tulilinjalla.

Suomen muukalaistamisen strategia | Uusi Suunta nro 4
Suomen muukalaistajille pakolaisuus tarjoaa käyttökelpoisen keinon vierasväestön määrän kasvattamiseksi, joten sitä pyritään käyttämään hyväksi niin pitkälle kuin mahdollista. Jo olemassaoleva pakolaislainsäädäntö siihen tehtävine pienine lisäyksineen tarjoaa tähän monia mahdollisuuksia.

1992

EY ja uusi uljas maailma | Kansallinen Suunta nro 1
Euroopan yhdentymisestä kirjoitetaan ja puhutaan nykyään huomattavan paljon, mutta käynnissä olevan ”yhdentymiskehityksen” taustat ja päämäärät saaneet osakseen merkittävän vähäistä huomiota. Mihin Eurooppa on menossa?

Suunniteltu kansanmurha | Uusi Suunta nro 5
Espoon kaupungin tiedotuslehden hätkähdyttävä tulevaisuuden visio Espoon ja koko Suomen ”kansainvälistämiseksi”.

Eino Leino kansallisena herättäjänä | Uusi Suunta nro 5
Eino Leinoa arvostettiin jo elinaikanaan maamme suurimpiin kuuluvana runoilijana ja kulttuuripersoonana, mutta jälkimaailma on pyrkinyt aktiivisesti unohtamaan hänen elämäntyönsä aatteellisen perustan ja on pyrkinyt yhdistämään Leinon nimen hänelle tosiasiassa varsin vieraisiin poliittisiin pyrintöihin.

1993

Brysselin lahja Britannialle | Kansallinen Suunta nro 2
Englanti on ollut Euroopan yhteisön jäsen jo vuodesta 1973. Liittymisen jälkeisenä aikana maan kansantalous on joutunut historiansa pahimpaan kriisiin, joka jäytää koko brittiyhteiskunnan perusteita.

Väestöräjähdys: valkoisen miehen taakka | Kansallinen Suunta nro 2
Maailman väkiluvun jatkuva kasvu koskettaa ongelmana kaikkia maapallon asukkaita, mutta se koskettaa valkoisia eurooppalaisia aivan erityisesti.

1994-95

”Kaikkien maiden patriootit, liittykää yhteen!” | Kansakunta nro 1
Kansallismielisyys, oikein ymmärrettynä, ei merkitse vihaa toisia kansallisuuksia kohtaan, vaan oman kansallisen identiteetin tiedostamista ja arvostamista. Tästä määritelmästä seuraa, ettei eri maiden kansallismielisten tahojen väliselle yhteisymmärrykselle ja -toiminnalle ole olemassa periaatteellisia esteitä.

Vakava muistutus menneisyydestä | Kansakunta nro 1
Muukalaisväestön maahanmuuton maallemme muodostaman väestöllisen uhan esiin tuominen tavataan parhaassakin tapauksessa nähdä jonkinlaisena ylireagoimisena. Uhka voi kuitenkin konkretisoitu nopeammin kuin arvaammekaan, ellei sen olemassaoloa tunnusteta, ja ellei sitä ryhdytä ajoissa torjumaan. Tässä suhteessa historia tarjoaa meille lukuisia opetuksia, jos vain itse tahdomme ottaa niistä opiksi.

Dennis Livson – mies muumien takaa | Kansakunta nro 1
Harvalla suomalaisella on yhtä paljon vaikutusvaltaa kansainvälisellä tasolla kuin Dennis Livsonilla – silti tämä mies on suurelle yleisölle täysin tuntematon.