NPlogo

Näköpiiri oli allekirjoittaneen vuosituhannen vaihteessa yhdessä Pekka Palolahden kanssa käynnistämä lehtiprojekti, joka tuotti vain kolme julkaistua numeroa. Lehti ei ilmestymisaikanaan oikein löytänyt yleisöään, ja niinpä sen elinikä jäi lyhyeksi. Näköpiirin sisältö on kuitenkin pääosin säilyttänyt ajankohtaisuutensa, joten ajatus lehden artikkeleiden uudelleen julkaisemisesta netissä on elänyt mielessäni jo vuosia. Nyt tämä ajatus vihdoinkin realisoituu, kun avaan tämän sivuston yhteyteen Näköpiiri-lehden juttuarkiston kaikille netin käyttäjille. Arkisto täydentyy vähitellen lähiviikkojen aikana, nyt aluksi sieltä löytyy teksti tai pari kustakin numerosta. Huomatkaa, että arkisto sisältää myös julkaisematta jääneen Näköpiirin neljännen numeron artikkeleita, joten uutta luettavaa löytyy myös lehteen aiemmin jo tutustuneille.

Näköpiiri oli sisällöltään ja tavoitteeltaan kunnianhimoinen – ehkä liiankin kunnianhimoinen – aikakauslehti, joka ei siis lyhyenä elinaikanaan oikein onnistunut löytämään yleisöään. Ehkä meillä tekijöilläkään ei ollut ihan kristallinkirkasta näkemystä siitä, millainen lehden tulisi olla, ja mikä olisi sen kohdeyleisö. Voin tietenkin puhua vain omasta puolestani.

Lopullisesti Näköpiirin kaatoi käyttämämme lehtipainon merkittävä hinnankorotus, joka teki jo ennestään tappiollisen lehden julkaisemisesta tekijöilleen taloudellisesti liian raskaan taakan kantaa. Mainittakoon, että lehtipaino väitti meille tehneensä ison hinnoitteluvirheen aiempien lehtien kohdalla veloittamalla niiden painamisesta liki puolet vähemmän kuin olisi kuulunut. Väitteessä lienee sikäli perää, että käyttämämme painon meiltä laskuttama hinta oli ollut lähes puolet edullisempi kuin kilpailevat tarjoukset.

Näköpiirin sisältö saa nyt kuitenkin uuden mahdollisuuden internetissä. Internet oli lehden ilmestymisaikoina vielä sekundaarinen media, joka ei sopinut Näköpiirin kaltaisen lehden julkaisumuodoksi. Ei se edelleenkään korvaa täysin painettua lehteä, mutta tilanne on parantunut huomattavasti päätelaitteiden, erityisesti näyttöjen, ja kehittyneemmän verkkoinfrastruktuurin myötä. Niinpä koen, että aika on nyt otollinen Näköpiirin sisällön tuomiseksi digitaaliseen aikaan, ja tavoitella sille laajempaa lukijakuntaa. Toivottavasti sinä lukija autat tällä kertaa osaltasi siinä, että nuo sisällöt eivät jäisi vain pienten piirien salaisuudeksi, vaan leviäisivät luettavaksi mahdollisimman laajalti. Jaa siis linkkiä tähän sivustoon ja Näköpiirin arkistoon sosiaalisessa mediassa.

Tapio Linna