Näköpiiri-lehden arkisto

Metapoliittinen aikakauslehti Näköpiiri ilmestyi vuosina 1999-2002. Lehden toimituksesta vastasivat Tapio Linna (vast. toimittaja), Pekka Palolahti ja Rami Leskinen.

Tähän arkistoon sisältyy myös ennen julkaisemattomia juttuja julkaisematta jääneestä 4. numerosta (huom!). Useimmat alla olevassa sisällysluettelon artikkeleista avautuvat luettaviksi syksyn 2015 kuluessa. Kunkin artikkelin lopussa on mainittu vastuullisen kirjoittajan nimi. Rami Leskinen ja Pekka Palolahti ovat molemmat antaneet suostumuksensa artikkeleiden uudelleenjulkaisuun tällä sivustolla, mistä olen heille kiitollinen.


Nro 1  (1999)

NP1kansi_isoPääkirjoitus: Kehityksen hedelmät

Ajan merkkejä | uutiskooste

Yukio Mishima: Mies ja myytti
Japanin ehkä kuuluisimman kirjailijan hurja elämä päättyi suurta huomiota herättäneeseen rituaali-itsemurhaan Japanin puolustusvoimien päämajassa marraskuussa 1970. Mishiman synkän estetiikan verhoaman taiteen arvoa ei ole koskaan kyseenalaistettu, mutta hänen maailmankatsomuksellinen sanomansa ja kulttuurikritisisminsä on pyritty aktiivisesti unohtamaan.

Kolmas tie: Irti talouden määräysvallasta
’Kolmas tie’ poliittisena vaihtoehtona. Mitä sillä tarkoitetaan jaa mihin se tähtää?

Alain de Benoist ja Euroopan uusi suunta
Alain de Benoist on eräs Euroopan johtavista poliittisista uusajattelijoista. Häntä pidetään niin ’kolmas tie’ -filosofian kuin Euroopan ns. uuden oikeiston keskeisimpänä ideologina. Näköpiiri esittelee de Benoist’in nyt myös suomalaiselle yleisölle julkaisemalla hänen haastattelunsa.

Ku Klux Klan: Muutoksen tuulet ravistelevat näkymätöntä imperiumia – John Baumgardnerin haastattelu.
Ku Klux Klania on totuttu pitämään taantumuksellisuuden ja rasistisen kiihkoilun perikuvana. John Baumgardner tovereineen on kuitenkin toista maata.

Rikollisuus: Yhteiskunnan peili
Mistä rikollisuus johtuu, ja miten se on voitettavissa? Miten yhteiskunnalliset olosuhteet ja kulttuurilliset tekijät vaikuttavat rikollisuuteen?

Kirjakatsaus
SIEGE: The collected writings of James Mason
Jared Taylor: Paved with Good Intentions


Nro 2  (2001)

NP2kansi_isoPääkirjoitus: Kolmannen tien monet kulkijat

Ajan merkkejä | uutiskooste

Sparta: Yhteisöllisyys voimavarana
Muinainen Spartan kaupunkivaltio on kiehtonut ja kiehtoo yhä ihmismieliä tiiviissä ja askeettisessa yhteisöllisyydessään Sparta on ollut monien poliittisten ajattelijoiden ja filosofien esikuva. Tässä artikkelissa sukelletaan Sparta-myytin ytimeen.

Siirtolaispolitiikkaa väestötilastoilla
Maahanmuuttoa perustellaan kyseenalaisin argumentein väestötilastoihin vetoamalla.

Antonio Gramsci ja vallan rakenteet
Italialaisen kommunistisen teoreetikon Antonio Gramscin (1891-1937) teoriat yhteiskunnallisesta vallasta kiinnostavat nykypäivänä yhä enemmän myös ei-marxilaisia radikaaleja ajattelijoita.

Yhteiskunnan vihollinen: Haastateltavana Horst Mahler
Kuuluisan, nyttemmin jo lakkautetun, terroristijärjestö Punaisen Armeijakunnan (RAF) eli ns. Baader-Meinhof-ryhmän perustaja ja ideologi on noussut uudelleen julkisuuteen mm. näkyvänä maahanmuuton vastustajana. Hän myönsi Näköpiirille haastattelun, jossa hän kertoo elämästään ja ajatuksistaan tänään.

Kommunitarismin haaste: Liberalismin valta-asema murenee
Liberalismin keskeisimmäksi kriitikoksi on viimeisen parin vuosikymmenen aikana noussut kommunitarismiksi kutsuttu yhteiskuntateoreettinen suuntaus. Mutta mistä tässä liikkeessä on oikein kysymys?

Talous yhteiskunnan palveluksessa: Paluu keynesiläisen talousajattelun juurille
Englantilaisen John Maynard Keynesin (1883-1946) ajatteluun perustuvaa makrotalousteoreettista suuntausta pidetään yleensä ainoana uskottavana vaihtoehtona markkinoiden mahdollisimman vapaata toimintaa korostavalle, kansallisvaltioiden moraalista perustaa ja yhtenäisyyttä tuhoavalle uusliberalistiselle talousmallille. Rooseveltin ’New Deal’ 1930-luvun Yhdysvalloissa ja kansallissosialistisen Saksan työvoimapolitiikka todistavat Keynesin teorian toimivuudesta.


Nro 3  (2002)

NP3kansi_isoPääkirjoitus: näkymätön ideologia

Ajan merkkejä | uutiskooste

Kirjakatsaus
Yrjö Ahmavaara ja Tatu Vanhanen: Geenien tulo yhteiskuntatieteisiin
David Horowitz: The Art of Political Warfare
Edward G. Declair: Politics on the Fringe – The People, Politics and the Organization of the French National Front

Jack London ja veren kutsu
Jack London oli paitsi kirjailija ja seikkailija, myös merkittävä yhteiskunnallinen ajattelija. Hän oli yhtä aikaa sekä sosialisti että nationalisti, mikä näkyy myös hänen tuotannossaan.

Vapaakauppa uhkaa vapautta: Globalisaatio uhkaa kurjistaa teollisuusmaat kehitysmaiden tasolle
Globalisaatioon olennaisena osana kuuluvan maailmanlaajuisen vapaakaupan väitetään hyödyttävän kaikkia osapuolia. Lähemmin tarkasteltuna tämä väite voidaan kuitenkin osoittaa lähtökohtiaan myöten vääräksi. Globalisaatio on järjestelmä, jossa hyödyn keräävät suuret kansainväliset yritykset ja harvalukuinen taloudellinen ja poliittinen eliitti, kansalaisten valtaosan jäädessä häviäjien asemaan niin teollisuus- kuin kehitysmaissakin.

Carl Schmitt ja politiikan puolustus
Saksalainen Carl Schmitt oli 1900-luvun kiinnostavimpia ja samalla kiistanalaisimpia poliittisia ajattelijoita. Tänään hänen parlamentarismin ja yhä kasvavan teknokraattisen vallan kritiikki näyttää olevan ajankohtaisempaa kuin koskaan.

Fidzi taistelee olemassaolostaan: Paratiisisaarilla kytee rotusota
Eteläisellä tyynellä merellä sijaitsevan Fidzin monikulttuurinen yhteiskuntamalli natisee liitoksistaan. Brittiläisten siirtomaaisäntien saarelle aikoinaan tuomat intialaissiirtolaiset muodostavat nyt lähes puolet maan väestöstä ja alkuperäiset fidziläiset tuntevat asemansa uhatuksi.

Yhtenäisyys on sosiaalista pääomaa
– monikulttuurisuus ei ole rikkaus

Etninen ja kulttuurillinen yhtenäisyys on sosiaalista pääomaa, sanovat tutkijat. Individualismi ja monikulttuurisuus katkovat luottamuksen siteitä, jotka ovat keskeisiä yhteiskunnan toimivuuden kannalta.


Nro 4  (julkaisematon)

Kirjakatsaus
Robert S. Griffin: The Fame of a Dead Man’s Deeds | An Up-Close Portrait of White Nationalist William Pierce
David Duke: My Awakening

Haastattelussa Michael Walker – 20 vuotta vastavirtaan
Jo kahdenkymmenen vuoden ajan The Scorpion -lehti on pyrkinyt toimimaan tienraivaajana älyllisimmille tulkinnoille nationalistisessa ja rasialistisessa viitekehyksessä. Lehteä julkaisee ja toimittaa englantilainen Michael Walker, joka on ylläpitänyt matalaa profiilia. Näköpiiri onnistui pienen suostuttelun jälkeen saamaan Walkerilta oheisen haastattelun, jossa hän kertoo taustastaan, toiminnastaan ja ajatuksistaan.

COINTELPRO: Yhdysvaltain likaisin sota
Koodinimellä COINTELPRO tunnettu viranomaisoperaatio on yksi mustimmista luvuista Yhdysvaltain lähihistoriassa. COINTELPRO oli FBI:n vuosina 1956-1971 toteuttama ohjelma, jonka tarkoituksena oli vaarallisina tai vahingollisina pidettyjen maan sisäisten oppositiovoimien hajottaminen ja “neutralisoiminen”.

Hayekin spontaanisti järjestynyt yhteiskunta
Julkisessa keskustelussa kiistanalaisten yhteiskunnallisten ajattelijoiden kohtalona on usein joutua väärinymmärretyiksi. Heidän ajatuksiaan joko tulkitaan väärin ja irrotetaan asiayhteyksistään tai ne yksinkertaistetaan poliittisiksi iskulauseiksi. Hyvä esimerkki tunteenomaisesta ja ideologisesti värittyneestä ”keskustelusta” on suhtautuminen Itävaltalaisen taloustieteilijä ja yhteiskuntafilosofi Friedrich A. von Hayekin (1899-1992) ajatteluun.

Romanttinen liike ja Euroopan sielu
Yksilön oman elämän, siihen vaikuttavien tekijöiden sekä koko ympäröivän todellisuuden hahmottaminen romanttisesta näkökulmasta on eräs keskeisimpiä seikkoja, joka kautta historian on määrittänyt eurooppalaisen ihmisen sielunmaisemaa.

Ääriliikkeiden tutkija tyrmää EU:n aloitteen rasismilainsäädännön tiukentamiseksi
Amerikkalainen Laird Wilcox on Kansasin yliopiston Spencerin tutkijakirjaston yhteydessä toimivan nykyajan poliittisia liikkeitä käsittelevän Wilcox-kokoelman perustaja. Sitä pidetään laajimpana ja parhaiten hoidettuna radikaaleja oikeistolaisia ja vasemmistolaisia poliittisia liikkeitä koskevana aineistokokoelmana Yhdysvalloissa. Wilcox työskentelee riippumattomana tutkijana ja luennoitsijana. Wilson on kirjoittanut paljastavia raportteja myös antirasististen viharyhmien toiminnasta sekä ns. viharikoshuijauksista.

 

© Julkaisuyhdistys Edistys ry ja Tapio Linna 1999, 2001 ja 2002.