Kategoria: Maahanmuutto

Mitkä ovat todelliset syyt elinkeinoelämän maahanmuuttomyönteisyyden taustalla?

Suomea uhkaa työvoimapula, väitetään. Ja tämän vuoksi tarvitsemme maahanmuuttoa ja maahanmuuttajia, todetaan samaan hengenvetoon. Puhe työvoimapulasta ennätysmäisen pitkän taloudellisen taantuman ja suurtyöttömyyden vallitessa tuntuu absurdilta, ja mieltä vailla se onkin palkansaajien, työttömien ja kansan suuren enemmistön kannalta. Puhetta työvoimapulasta ylläpitää erityisesti elinkeinoelämä yhdessä uusliberalististen taloustieteilijöiden kanssa. Perinteisesti työtätekevien etuja puolustanut vasemmisto antaa myhäilevää sivustatukea tälle keskustelulle suvaitsevaisuuspuheellaan. Jos lukija tuntee elinkeinoelämän ja uusliberalistien ajattelun taustoja, hän osaa myös lukea työvoimapulapuheesta rivien välistä sen, mikä jätetään yleensä sanomatta.

Read More

10 syytä, miksi puheet maahanmuutosta huoltosuhteen tai työvoimapulan paikkaajana voidaan unohtaa

Maahanmuuttoa ja sen kasvattamista perustellaan nykyään yleisesti heikkenevällä huoltosuhteella. Puhutaan kestävyysvajeesta sekä ”ukkoutuvasta ja akkautuvasta” Suomesta ja väitetään, että siirtolaisia tarvitaan paikkaamaan työvoimapulaa työikäisten suhteellisen osuuden vähetessä ja vanhusväestön määrän kasvaessa koko Euroopassa. Tällaiset väitteet eivät kuitenkaan kestä lähempää tarkastelua. Esitän seuraavassa kymmenen syytä, miksi näkemykset maahanmuuttajista työvoimapulan paikkaajina tai heikkenevän huoltosuhteen tasoittajina ovat vailla pohjaa.

Read More

Inhimillisempi pakolaispolitiikka alkaa rajojen sulkemisella

Kuluvan vuoden ykköspuheenaihe on ollut Eurooppaan kohdistuva ennennäkemätön pakolaistulva. Uutiset Välimereen hukkuvista ja salakuljettajien avulla rajojen yli pyrkivistä pakolaisista ovat käyneet lähes jokapäiväisiksi. Koska tilanne ymmärrettävästi huolestuttaa eurokansalaisia, poliittinen eliitti ja media ovat käyneet myös keskustelua siitä, miten turvapaikanhakijoiden vyöryä voitaisiin hillitä. Ratkaisuksi on esitetty turvapaikkakäsittelyn nopeuttamista, uusien laillisten väylien avaamista turvapaikanhakijoille ja taakan jakamista Euroopan maiden kesken. Samaan aikaan on haluttaisiin ehkäistä laitonta maahantuloa salakuljettajien toimintaa vaikeuttamalla ja tiukemmilla maahantulokontrolleilla. Turvapaikan tai oleskeluluvan saaneiden osalta samat tahot ovat vaatineet parempaa ja nopeampaa kotouttamista. Tarjotut keinot pakolaistulvan hallintaan ovat yhtä ristiriitaisia kuin tehottomiakin. Euroopan tulisi viimeinkin ymmärtää, että pakolaisten asuttaminen Eurooppaan ei ole hyvä ja kestävä ratkaisu maailman pakolaisongelmaan. Itse asiassa se vain pahentaa ongelmaa entisestään.

Read More

Page 3 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén