Kuukausi: tammikuu 2016

Pakolaiset lakossa Budapestin keskusrautatieasemalla 2015

Pakolaistulva luo tilaa yhteiskunnalliselle muutokselle

Hieman hämmentävää todeta, mutta olen seurannut nyt käsillä olevaa pakolaiskriisiä ristiriitaisin tuntein. Toisaalta näen selvästi sen kuolettavan demografisen uhan, jonka se muodostaa suomalaisuudelle ja eurooppalaisuudelle, mutta samalla olen salaa tyytyväisenä pannut merkille sitä seuranneen kansallismielisyyden aallon ja liberaalin yhteiskuntamallin kasvavan kriisiytymisen. Pakolaistulva on vaikuttanut eurooppalaisiin yhteiskuntiin shokkiaallon tavoin, ja siksi se on toiminut tarpeellisena herätyksenä ja polttoaineena kansallismielisyydelle eri puolilla Eurooppaa.

Kansallinen radikaalipuolue 25 vuotta

Kansallisen radikaalipuolueen perustamisesta 25 vuotta

Tänä vuonna on tullut kuluneeksi 25 vuotta Kansallisen radikaalipuolueen ja Uusi Suunta -lehden perustamisesta. Kansallinen radikaalipuolue (KRP) oli allekirjoittaneen aloitteesta synnytetty puolueyhdistys, joka oli ohjelmaltaan nimensä mukaisesti sekä kansallinen että radikaali. Se oli tiettävästi ensimmäinen selkeästi nationalistinen poliittinen organisaatio sodanjälkeisessä Suomessa. KRP:n taival jäi kuitenkin monista syistä lyhyeksi, eikä puolue ehtinyt koskaan nousta marginaaleista. Siitä huolimatta tai ehkä juuri siksi Kansallisen radikaalipuolueen tarina kannattaa kertoa.

Maahanmuutto ei edistä talouskasvua

Maahanmuuton väitetään vaikuttavan suotuisasti talouskasvuun ja taloudelliseen hyvinvointiin. Tämä väittämä on noussut viime vuosina maahanmuuton puoltajien yhdeksi suosikkiargumentiksi. Kuten muutkaan kosmopoliittisten tahojen väitteet, ei tämäkään argumentti kestä kriittistä tarkastelua.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén